Trudności szkolne

Trudności szkolne

 

Przykładowe kategorie problemów:

 • Trudności z koncentracją uwagi,
 • Błędy ortograficzne i specyficzne,
 • Nieczytelne pismo,
 • Problemy w zakresie podstawowych technik szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie),
 • Kłopoty z organizacją procesu nauki (mała samodzielność i skuteczność),
 • Niechęć, odmowa chodzenia do szkoły,
 • Problemy wychowawcze.

 

Diagnostyka:

 • Autonomia uczenia się,
 • Dekodowanie,
 • Diagnoza dysleksji (czytanie, pisanie, umiejętności fonologiczne),
 • Relacje interpersonalne związane z nauką szkolną,
 • Słuch fonemowy, analiza i synteza słuchowa, pamięc fonologiczna,
 • Testy pedagogiczne:
  • Czytanie ze zrozumieniem,
  • Sprawność ortograficzna,
  • Stopień opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych, zaległości edukacyjne,
  • Umiejętność pisania ze słuchu.

 

Prosimy o kontakt w celu ustalenia zasad współpracy.

 

Kontakt

Możliwe formy kontaktu - kliknij