Ćwiczenie orientacji przestrzennej

Materiały

 

Zadania do samodzielnej pracy w domu.

Przygotowanie zestawu skutecznych zadań reedukacyjnych, przeznaczonych do samodzielnej pracy w domu, wymaga:

  • przeprowadzenia odpowiedniej diagnozy psychologiczno - pedagogicznej,
  • uwzględnienia rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
  • indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego.

Prosimy o kontakt z terapeutą w celu ustalenia zasad współpracy.

 

Kontakt

Możliwe formy kontaktu - kliknij